BalREc - Investment And Real Estate Market Conference 2018

От създаването й през 2006 г. конференция BalREc, като най-влиятелната публична платформа за дискусия в сектор недвижими имоти, събира високо ниво представители от най-активните компании от сферата на инвестиционните проекти в България: инвеститори и инвестиционни фондове, банки, консултанти, правни компании, асет мениджъри и други участници в инвестиционния процес, с цел да дискутират и анализират пазарните тенденции и прогнози по отделните сегменти – офис, търговски, индустриални, жилищни и ваканционни проекти, икономическия климат като фактор за развитието на проектите, предизвикателствата, които инвеститорите срещат, добрите практики при управление на активите и актуалните модели за пазарна реализация.

 
Акценти на програмата:

• Икономически преглед 2018/2019: България и региона

-Какви са очакванията за икономическия растеж през 2019 и кои са факторите, които ще го определят?
-Какви са индикациите за нивата на лихвените проценти – можем ли да очакваме покачване през 2019 и какви са рисковете за пазара на недвижими имоти?
-Сектори с потенциал: Кои сектори ще бъдат основният двигател на икономиката?
-Характеристики на пазара на труда  – какво да очакваме през 2019?

• Инвестиционни пазари: доходност, рискове и перспективи

-Благоприятна икономическа среда, достъпно финансиране, все по-активен процес на урбанизация: кои фактори създават апетит на инвеститорите в сектор недвижими имоти в България и региона? Какви са рисковете?
-България е на челни позиции в докладите като дестинация за инвеститори търсещи по-висока доходност спрямо средната за европейските пазари: Какъв инвестиционен продукт предлага България на капиталовите пазари? Какво липсва?
-Кои сегменти и какъв тип проекти ще привличат капитал през следващите 3-5 години? Къде е потенциалът и как да го развием?
- AirBnB, e-commerce, Coworking, millennials – има ли и други двигатели на промяна и кои са те? Заплаха или възможност е глобалният тренд „дигитализация“ за индустрията на недвижимите имоти?

• Пазар на жилища: развитието на жилищния продукт

-Тенденции: Накъде отива жилищният пазар? Какви са предизвикателствата пред жилищните предприемачи в края на 2018? Какви са рисковете и очакванията за 2019?
-Търсене: Променя ли се профилът на жилищните купувачи? Как новото поколение жилищни обитатели (т.нар millennials) променя облика на жилищния продукт?
-Предлагане: Луксозни, среден клас, достъпни, мащабни, бутикови, ексклузивни - ясно сегментиран ли е жилищният пазар и в кой сегмент има потенциал поради недостиг спрямо нивата на търсене? Има ли широк избор модерният жилищен купувач?
-Финансиране: Очаква ли се промяна при условията за ипотечно кредитиране, като важен фактор за пазара на жилища?

• Пазар на жилищни комплекси: модели на управление за по-добра среда

-Безопасност, професионално управление, здравословна среда, удобства и услуги – кое прави т.нар gated community комплекси предпочитано място за живот от обитателите им?
-Инвестиции:  Кои са зоните, които (ще) предоставят най-добри възможности за развитие на жилищни проекти в София? А в останалата част от страната?  Локацията и инфраструктурната обезпеченост ли са основните фактори?
-Професионалното управление като основен фактор за предоставяне на благоприятна жилищна среда
-Активите под т.нар. „Витошка яка“ се радват на сериозен пазарен интерес. Какъв е делът на закупените имоти с инвестиционна цел спрямо тези, които са за собствено ползване и променя ли се тази пропорция? В каква посока и каква е устойчивата пропорция?

• Пазар на офиси: проекти, фактори и прогнози

-Тренд 2018/2019: Какво е състоянието на пазара на офис площи в България към края 2018 и какво да очакваме през следващата?
- Какви са средно и дългосрочните перспективи за развитие на офис пазара? Къде е потенциалът за развитие - ще бъде ли така атрактивен офис сегмента за дивелопърите, с оглед очакваното значимо нарастване на предлагането на модерни офис площи през следващите няколко години?
-Офис средата като фактор за привличане и развитие на човешки капитал – какви са спецификите и изискванията при търсенето на офис площи? Как се постига максимално атрактивно, гъвкаво и същевременно ефективно офис пространство?
-Как co-working трендът се отразява на традиционния пазар на офис площи?

Бъдещето на офис пространството

-Здравословна среда, дизайн, технологии,  гъвкаво пространство, повече удобства – как изглежда офисът на бъдещето?
-Офис средата като фактор за привличане и развитие на човешки капитал. Employer branding, корпоративната култура  и офис пространството.
-Как co-working трендът се отразява на традиционния пазар на офис площи? Очаква ли се по-сериозно навлизане на co-working пространствата на българския пазар?
 

• Пазар на градски и ваканционни хотели: тенденции и предизвикателства

-Каква е 2018 за хотелския бизнес в България, какъв е профилът на ползвателите и как индустрията определя постигнатите оперативните резултати и основни показатели (RevPAR, ADR, запълняемост)? Какви са очакванията за 2019?
-Кои са факторите за растеж, предизвикателствата и заплахите пред индустрията?
-С какво София привлича интереса на международните хотелски оператори? Къде са второстепенните градове в плановете им? Какви са предпочитаните оперативни формати – договор за управление, франчайнз, лизинг…и защо? Какви са основните изисквания на международните вериги и какво трябва да знаят инвеститорите преди да стартират преговори?
-Предизвикват ли инвестиционен интерес хотелите в България? Можем ли да очакваме придобиване на активи в хотелския сегмент и какъв е профилът на инвеститорите?

• Пазар на търговски площи: трансформацията в процес

-Какъв е дневният ред на пазара на търговски площи в среда на икономически подем и растящо потребление, дигитална трансформация и постоянно променящи се потребителски модели и изисквания? Какви са спецификите на търсенето и предлагането в София и основните градове на България и как се отразяват на наемните нива?
-Какви са характеристиките на успешния търговски микс  – какво привлича модерния потребител?
-Как традиционният ритейл запазва конкурентни предимства спрямо динамично развиващата се e-commerce индустрия? Какви са успешните модели за адаптация? Какъв бизнес модел стои зад глобалната тенденция утвърдени онлайн платформи да отварят традиционни обекти?
-Какво е мястото на новото поколение потребители – millennials, или родените след 2000г. в стратегията на търговските центрове? Ще променят ли те изцяло начина на пазаруване?

• Пазар на логистични и индустриални площи: потенциал и перспективи

-Кои са двигателите на засиления инвестиционен интерес към индустриалните и логистични проекти?
-Докога ще е актуална тенденцията търсенето да изпреварва предлагането при пазара на модерни логистични площи? 
-Какви са характеристиките на новото поколение логистични площи? Как динамиката при електронната търговия влияе на развитието на сектора? Какъв е обемът на „Urban logistics” пазарът в България и какви са очакванията за бъдещия потенциал?
 
• Proptech: Дигитализацията и пазарът на недвижими имоти  - разговор за технологии и иновации

-Виртуална реалност, изкуствен интелект, IoT – кои са иновациите, които (ще) определят технологичните тенденции в сектор „недвижими имоти“? Как дигиталните технологии създават стойност за индустрията? Кои са успешните модели за адаптация?
-Как инвестицията в технологии да се превърне в добавена стойност за проектите и услугите, а не самоцел – къде е балансът?
-Showcase: Успешни модели и добри практики

 

 

 

 
 

Ранна регистрация (до 22-ри октомври): 110 Eur/без ДДС
След 22-ти октомври: 130 Eur/без ДДС

 

Изтеглете книжката от събитието от тук (pdf - 24 MB)
 

 

Генерален спонсор:

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Партньори:

Медийни партньори:

Research & database платформа: