Чедомир Йоканович директор "Управление на активи", NEPI Rockcasle

Чедомир Йоканович

Преди са стане част от екипа на NEPI Rockcastle като мениджър управление на активи за България, Чедомир е бил заместник-директор в Novaston Asset Management, регионална консултанска агенция за недвижимо имущество, ситуирана в Белград, Сърбия. През този период той е отговарял за управлението на активи и инвестиции, работейки с портфолио от международни и местни клиенти. С екипа си, той е подкрепял международните инвеститори в придобиването на търговски проекти с обща стойност над 1 милиард евро на територията на SEE и Прибалтика.