Явор Костов мениджър капиталови пазари

Явор Костов

Явор Костов се присъединява към Фортън през 2013 след като е заемал редица управленски позиции в местни и международни инвестиционни компании. Той притежава 6 години професионален опит в инвестициите в недвижими имоти. Явор работи в сътрудничество с някои от водещите лизингови и финансови компании в България. Във Фортън той допринася за развитието на стратегията за привличане на международни инвеститори и фондове.


Ключови клиенти:
Mobiltel, CMB Bulgaria EAD (Carrefour), VTB Capital, CMS Reich-RohrwigHainz, H&M, Unicredit Bulbank