Александър Гебов управител, Paladin Property Development

Александър Гебов

Александър Гебов e управител на "Паладин Пропърти Дивелъпмънт" - компания, специализирана в управлението на инвестиции в недвижими имоти, ръководеща много високостойностни инвестиционни проекти, сред които "Индустриален парк София-изток". Гебов е магистър по строително инженерство. Има диплома по икономика и мениджмънт, както и EMBA степен по финанси и международен бизнес.

Професионалният му опит е над 30 години, като 20 от тях заема висши ръководни длъжности. Той е добре запознат с всички аспекти на развитието и управлението на инвестиционни проекти - намиране и придобиване на земя, зониране, инвестиционен контрол, планиране и проектиране, финансиране на проекти, технико-икономическо проучване и бюджетиране, оценка на разходите и контрол.