Орен Барной директор, Nova City Group

Орен Барной

Г-н Орен Барной е директор на Нова Сити Груп и ръководи проекти в България и Централна и Източна Европа повече от десетилетие. През годините г-н Барной придобива ценен управленски опит, като заема различни постове в компании, свързани с Нова Сити, усъвършенствайки своите познания, опит и ноу-хау в различни сфери на пазара на недвижими имоти във Варшава, Прага, Букурещ, Торонто, Ню Йорк и Израел, както и в инфраструктурния сектор в Африка. Като директор на Нова Сити г-н Барной постоянно се стреми да  разшири основната дейност на компанията, която е инвестиране в жилищни проекти в София и други големи градове в България. Той смята, че въвеждането на нови иновативни тенденции, изграждането на проекти с оптимално съотношение качество-цена без компромиси в качеството, постоянно високото ниво на клиентска поддръжка преди и след продажбата, са ключовите фактори за по-добро обслужване на клиентите на Нова Сити. Тези фактори, партньорите, контрагентите, наемателите и клиентите, както и обществото, в което компанията се развива, са основите на нейната същност и нейния успех.

Девиз в живота и бизнеса: Давай повече, отколкото получаваш и никога не бъди злопаметен.
Девиз на компанията: Нищо друго, освен съвършенство и ДА! Клиентът винаги е на първо място!

Г-н Барной е магистър по бизнес администрация от College of Management - Academic Studies,  със специалност Глобален Маркетинг.