Боян Бонев съосновател, Gaida.ai

Боян Бонев

Боян е утвърден лидер с опит в намирането на решения основани върху анализа на данни за различни бизнеси и индустрии. Експертизата му е основно фокусирана около изграждането на техническата еволюция за компании в различен стадий на своеторазвитие, като предизвикателствата от днес се адресират чрез решения, осигуряващи устойчиво развитие. Преди около шест месеца, той се впусна в ново приключение - основавайки заедно с четирима съмишленици стартовият екип на Gaida.AI, като от самото начало компанията си постави за цел да подпомага навлизането на света на недвижими имоти във века на Изкуственият интелект и да въвежда бизнеса в бъдеще, в което Big Data променя всичко около нас.