Тодор Брешков член на Борда на директорите, Фонд недвижими имоти България

Тодор Брешков

От 2005 година насам Тодор Брешков е част от екипа управляващ Фонд за Недвижими Имоти България АДСИЦ, на който е и съосновател.
Тодор има съществен опит в банковата сфера, професионалното му развитие варира в областите на управление и развитие на бизнеса , финансите и предприемачеството. В периода 2003–2010 година е член Надзорния Съвет Първа Инвестиционна Банка АД.
През периода 2003-2009 година, Тодор е и член и на Съвета на Директорите на БФБ-София АД и изпълнителен директор на една от най-големите брокерски къщи в България – Първа финансова брокерска къща. Тодор е съосновател и на фонда за дялово финансиране Launchub.