Андрю Пиерсън MRICS, Управляващ директор SEE, CBRE

Андрю Пиерсън


Андрю има над 13 години опит в CEE &SEE пазарите на недвижими имоти, заедно с 4 години в Обединеното кралство. Той се присъединява към JLL  през 2001 и се премества в офиса в Чешката република през 2005 да управлява отделите на агенцията в Прага. Оттогава Андрю управлява българските, сръбските и хърватските офиси, а в последната си роля Андрю е отговорен за JLL операции в Югоизточна Европа от офиси в Букурещ и Белград. Това включваше контрола върху работата в 8 държави, включително Румъния, Сърбия, България, Хърватия, Словения.


По време на работата си за CEE &SEE пазарите, Андрю е довел лизингови кампании в някои от най-висок клас офиси в градове като Прага, Братислава, София и Белград и е посъветвал ключови обитатели в множество пазари. Той също така е предоставил ключови съвети на инвеститорите за портфейлите им в целия регион и е участвал в операции през последните 5 години с общ обем над 1 милиард евро.


Андрю се присъединява към CBRE през юли 2018 да наблюдава разширяването в югоизточна Европа с офисите в Белград и София.