арх. Александър Дaу Регионален директор, Stephen George International

арх. Александър Дaу

Александър Доу има над 20-годишен опит в различни области на строителната индустрия – от мениджмънт, през строително инвестиционна дейност и архитектура, до градоустройство. Става част от екипа на Stephen George International като съдружник и управляващ директор на българския й офис преди 8 години. Стъпвайки върху огромния опит на британската компания и таланта на българския екип, той развива дружеството тук като силен и устойчив партньор на инвеститори както в региона, така и в Европа, Русия, Близкия и Далечния Изток.