Георги Палпурин консултант, Фондация Интерактивна България

Георги Палпурин

Георги Палпурин е роден през 1977 год. и завършва висшето си образование със специалност Икономика на индустрията. През годините изгражда експертиза в оптимизирането на операциите при сделки с недвижима собственост чрез прилагането на виртуална и добавена реалност.
Участва в концептуализирането и реализацията на софтуерни решения за прилагането на VR технологията в сектори като образование, туризъм, маркетинг и недвижима собственост.
Сертифициран Google фотограф от 2016 год. с генерирани над 35 мил. прегледа на VR съдържание промотиращо България в глобалната мрежа по проекта ShareBulgaria.