Ричард Клег партньор, CEE, Wolf Theiss

Ричард Клег

Ричард Клег е партньор в Wolf Theiss, работещ в ЦИЕ и ЮИЕ за собствениците на бизнес, големите корпорации и фондовете. Ричард често консултира и ръководи увеличението на активите чрез структуриране, съвместни предприятия или сливания и придобивания, подкрепяйки клиентите при избора на подходящ партньор. Той ръководи придобивания и продажби за търговски дружества за недвижими имоти и доставчици на критична инфраструктура, както и технологични и производствени клиенти с големи активи или инфраструктурни активи. Като консултант с опит в региона, той също се изявява като посредник и преговарящ по съвместни указания, за да помогне на страните-участници да сключат успешна сделка. Ричард е с квалификация от Ирландия, Англия и Уелс и е регистриран чуждестранен адвокат в България. Завършил е образованието си  в University College London и INSEAD. Преди това е заемал висши позиции в индустрията и фондовете за дялово участие.