Димитър Полянов ръководител отдел "Управление на проекти", MBL

Димитър Полянов

Димитър е в отдел Управление на проекти на MBL от 2013 г.  и като част от него активно участва в управление на строителни проекти (индустриални и офис сгради), управление на довършителни работи, управление на проектирането, строително консултиране, анализ на работната среда, технически дю дилиджънс доклади.
 
Димитър има магистърски степени по Архитектура и Управление на международни проекти. Той е сертифициран проджект мениджър - Project Management Professional (PMP) от PMI и PRINCE 2 Practitioner от APMG International. Димитър е член на Камара на архитектите в Бътлгария .