Програма

BALREC 2018 Програма
8 ноември 2018, Sofia Event Center, Sofia
 
8:30 –  9:30 Регистрация
 
9:30 – 12:20 СУТРЕШНА СЕСИЯ: ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ – БЪЛГАРИЯ И SEE
 
9:30 – 10:00 Pre-Opening session: Икономика 2018-2019: прогнози, рискове и перспективи.
 
9:30 – 9:45 Макроикономическа рамка
-Какви са очакванията за икономическия растеж през 2019 и кои са факторите, които ще го определят?
-Какви са индикациите за нивата на лихвените проценти – можем ли да очакваме покачване през 2019 и какви са рисковете за пазара на недвижими имоти?
Кристофор Павлов, главен икономист, Уникредит Булбанк
 
9:45 – 9:55 Инвестиционен климат
-Сектори с потенциал: Кои сектори ще бъдат основният двигател на икономиката?
-Характеристики на пазара на труда – какво да очакваме през 2019?
Юлиян Михов, директор бизнес развитие, PWC
 
 
10:00 – 11:00 Панел 1: Investments and development: инвестиционна среда – България 2018
-Благоприятна икономическа среда, достъпно финансиране, все по-активен процес на урбанизация, развиващи се индустрии: кои фактори създават апетит на инвеститорите в сектор недвижими имоти в България и региона? Какви са рисковете?
-България е на челни позиции в докладите като дестинация за инвеститори търсещи по-висока доходност спрямо средната за европейските пазари: Какъв инвестиционен продукт предлага България на капиталовите пазари? Какво липсва?
-Кои сегменти и какъв тип проекти ще привличат капитал през следващите 3-5 години? Къде е потенциалът и как да го развием? 
-Финансиране 2018/2019: Какви са нагласите на банковия сектор в България спрямо финансиране на проекти в сектор "недвижими имоти"?
 
Атанас Гаров, управляващ партньор, Garitage Investment Management 
Сергей Койнов, изпълнителен директор, Lion’s Head Management
Левон Хампарцумян, изпълнителен директор и председател на УС, Уникредит Булбанк
Чедомир Йоканович, директор "Управление на активи", NEPI Rockcasle
Георги Киров, директор "Инвестиционни и оценителски консултантски услуги", Colliers International, България
Модератор и Key-note: Михаела Лашова, изпълнителен директор, Forton | Cushman&Wakefield 
 
 
11:00 – 11:20 Кафе пауза
 
 
11:20 – 12:20 Панел 2: SEE Real Estate Investment markets 2018/2019: Къде е SEE на европейската инвестиционна карта?
-Какъв инвестиционен продукт предлагат страните от SEE на капиталовите пазари? Какъв е обемът сделки и какъв е профилът на инвеститорите? 
-SEE Property lending: Какви са тенденциите при финансирането на сделки и проекти в сектор "недвижими имоти" за SEE? Кои са предпочитаните за финансиране активи и кои предполагат повече риск?
-Румъния: макроикономическа динамика и атрактивни нива на доходност – какво да очакваме от пазара в бъдеще?
-Сърбия: строителна активност и растящ пазар – какви са спецификите на търсенето и предлагането и къде е потенциалът?

Поканени участници: 
Андрю Пиерсън, MRICS, управляващ директор SEE, CBRE
Зорана Бурлич, главен изпълнителен директор, Delta Real Estate
Каталина Тома, изпълнителен директор за България и Румъния, AccorHotels 
Адина Уелш, член на УС, АСБС
Ричард Клег, партньор CEE, Wolf Theiss
Явор Костов, мениджър "Капиталови пазари", Forton | Cushman&Wakefield
Юлиана Матеева, съдружник, KPMG 
Модератор: Георги Димитров, директор "Консултантски услуги и капиталови пазари“, MBL  
 
12:20 – 13:20 Обяд
 
 
13:20 – 17:50 СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ – в 2 зали
 
 
ЗАЛА АЛФА – OFFICES, RETAIL, LOGISTICS
 
 
13:20 – 14:20 Панел Алфа – 3: Пазар на офиси – проекти, фактори и пазарни предизвикателства
-Тренд 2018/2019: Какво е състоянието на пазара на офис площи в България към края 2018 и какво да очакваме през следващата? 
- Какви са средно и дългосрочните перспективи за развитие на офис пазара? Къде е потенциалът за развитие - ще бъде ли така атрактивен офис сегмента за дивелопърите, с оглед очакваното значимо нарастване на предлагането на модерни офис площи през следващите няколко години? 
-Какви са предизвикателствата пред IT/BPO индустрията в България като двигател на офис пазара? Как прогнозите за пазара на труда ще повлияят на плановете на бъдещите офис наематели? Предоставят ли нови възможности в борбата за търсенето на човешки ресурс градовете извън София?
 
Адина Уелш, изпълнителен директор, Raiffeisen Property Management
Олга Стоичкова, заместник-председател на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България
Aнтон Славчев, асет мениджър, Serdika Offices
Тодор Кавръков, CPM, пропърти мениджър, Търговски Център Европа
Тодор Брешков, член на Борда на директорите, Фонд недвижими имоти България
Ивайло Славов, председател на Българска аутсорсинг асоциация
Модератор: Станимира Пашова, мениджър офис площи, Forton | Cushman&Wakefield
 
14:30 – 15:30 Панел Алфа – 4: Бъдещето на офис пространството 
-Здравословна среда, дизайн, технологии,  гъвкаво пространство, повече удобства – как изглежда офисът на бъдещето? 
-Офис средата като фактор за привличане и развитие на човешки капитал. Employer branding, корпоративната култура  и офис пространството. 
-Как co-working трендът се отразява на традиционния пазар на офис площи? Очаква ли се по-сериозно навлизане на co-working пространствата на българския пазар?
 
Давид Давидов, управляващ партньор, Garitage Park
Бернд Щайнгрубер, проект мениджър, RPHI
Димитър Иванов, ръководител офис площи, MBL
Бойко Яръмов, съосновател и изпълнителен директор, Telerik Academy и Campus X
арх. Весела Вълчева-Макгий, менажиращ партньор, Трипъл Грийн Билдинг Груп, България
арх.Александър Дау, регионален директор, Stephen George International
арх. Цветомир Павлов, Cache Atelier
Модератор: Верка Петкова, директор „Бизнес развитие“, Colliers International
 
 
15:30 – 15:40 Кафе пауза
 
 
15:40 – 16:40 Панел Алфа - 5: Пазар на логистични и индустриални площи: потенциал и перспективи
-Кои са двигателите на засиления инвестиционен интерес към индустриалните и логистични проекти?
-Докога ще е актуална тенденцията търсенето да изпреварва предлагането при пазара на модерни логистични площи? 
-Какви са характеристиките на новото поколение логистични площи? Как динамиката при електронната търговия влияе на развитието на сектора? Какъв е обемът на „Urban logistics” пазарът в България и какви са очакванията за бъдещия потенциал?
 
Даниела Бойчева, мениджър "Индустриални и логистични площи", Colliers International
Владимир Гюрджиев, мениджър "Индустриални и логистични площи",Forton | Cushman&Wakefield
Мартин Драгоев, директор "Инвестиции и продажби", Galaxy Investment Group 
Александър Гебов, управител, Paladin Property Development
Симеон Митев, собственик, БГСклад
Модератор: Димитър Полянов, ръководител отдел "Управление на проекти", MBL
 
 
16:50 – 17:50 Панел Алфа – 6: Пазар на търговски площи – трансформацията в процес
-Какъв е дневният ред на пазара на търговски площи в среда на икономически подем и растящо потребление, дигитална трансформация и постоянно променящи се потребителски модели и изисквания? Какви са спецификите на търсенето и предлагането в София и основните градове на България и как се отразяват на наемните нива?
-Какви са характеристиките на успешния търговски микс  – какво привлича модерния потребител? 
-Как традиционният ритейл запазва конкурентни предимства спрямо динамично развиващата се e-commerce индустрия? Какви са успешните модели за адаптация? Какъв бизнес модел стои зад глобалната тенденция утвърдени онлайн платформи да отварят традиционни обекти?  
-Какво е мястото на новото поколение потребители – millennials, или родените след 2000г. в стратегията на търговските центрове? Ще променят ли те изцяло начина на пазаруване? 
 
Манол Гойгаджиев, лизинг мениджър, NEPI Rockcasle
Зорана Бурлич, главен изпълнителен директор, Delta Real Estate
Иван Граматиков, мениджър търговски площи, Forton | Cushman&Wakefield
Стефан Косев, управител, Regent's property advisors
проф. д-р Филипа Фернандес, директор, Expansion Labs International
Венцислав Огнянов, управител, ССС
Модератор: Боряна Пенева, мениджър търговски площи, Colliers International
 
 
ЗАЛА БЕТА – RESIDENTIAL, HOSPITALITY, PROPTECH
 
 
13:20 – 15:10 Панел – Бета 3: Пазар на жилища 2018 - как да предоставим максимално добра среда на живот?
-Тенденции: Накъде отива жилищният пазар? Какви са предизвикателствата пред жилищните предприемачи в края на 2018? Какви са рисковете и очакванията за 2019?
-Търсене: Променя ли се профилът на жилищните купувачи? Как новото поколение жилищни обитатели (т.нар millennials) променя облика на жилищния продукт?
-Предлагане: Луксозни, среден клас, достъпни, мащабни, бутикови, ексклузивни - ясно сегментиран ли е жилищният пазар и в кой сегмент има потенциал поради недостиг спрямо нивата на търсене? Има ли широк избор модерният жилищен купувач?
-Финансиране: Очаква ли се промяна при условията за ипотечно кредитиране, като важен фактор за пазара на жилища?
-Безопасност, професионално управление, здравословна среда, удобства и услуги – кое прави т.нар gated community комплекси предпочитано място за живот от обитателите им?
-Инвестиции:  Кои са зоните, които (ще) предоставят най-добри възможности за развитие на жилищни проекти в София? А в останалата част от страната?  Локацията и инфраструктурната обезпеченост ли са основните фактори?

Румен Величков, търговски директор, Residential Park Lozen
Инж. Пламен Андреев, управител, Planex invest
Ивайло Мишев, управител на Инвестиционна дивизия, Arco Real Estate
Константин Бобчев, управител, Smart Consultants
Богомил Николов, управител, БГ РЕИ, Гора
Орен Барной, директор, Nova City Group
арх. Радко Тодоров, RT Consult
Бистра Харизанова, старши консултант, Unique Estates
Модератор: Свобода Коджаманова, мениджър жилищни площи, Colliers International
 
 
15:10 – 15:40 Кафе пауза
 
 
15:40 – 16:40 Панел – Бета 4: Градски и ваканционни хотели – тенденции 2018
-Каква е 2018 за хотелския бизнес в България, какъв е профилът на ползвателите и как индустрията определя постигнатите оперативни резултати и основни показатели (RevPAR, ADR, запълняемост)? Какви са очакванията за 2019?
-Кои са факторите за растеж, предизвикателствата и заплахите пред индустрията?
-С какво София привлича интереса на международните хотелски оператори? Къде са второстепенните градове в плановете им? Какви са предпочитаните оперативни формати – договор за управление, франчайнз, лизинг…и защо? Какви са основните изисквания на международните вериги и какво трябва да знаят инвеститорите преди да стартират преговори?
-Предизвикват ли инвестиционен интерес хотелите в България? Можем ли да очакваме придобиване на активи в хотелския сегмент и какъв е профилът на инвеститорите?
 
Лъчезар Тодоров, изпълнителен директор,Terra Tour Service
Дилек Сезер, директор "Развитие ЮИЕ", Orbis Hotel Group
Живко Иванов, директор "Управление на активи", Galaxy Investment Group 
Адриана Ангелова, директор "Маркетинг и продажби“, BT Hotels Collection
Райчо Дянков, изпълнителен директор, ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ
Росен Григоров, ръководител "Консултантски услуги и оценки", MBL
Модератор: Деян Тодоров, старши консултант, Forton | Cushman&Wakefield
 
 
16:50 – 17:50 Панел Бета – 5: Proptech: Дигитализацията и пазарът на недвижими имоти - разговор за технологии и иновации
-Виртуална реалност, изкуствен интелект, IoT, е-mobility , big data, BIM – кои са иновациите, които (ще) определят технологичните тенденции в сектор „недвижими имоти“? Как дигиталните технологии създават стойност за индустрията? Кои са успешните модели за адаптация?
-Как инвестицията в технологии да се превърне в добавена стойност за проектите и услугите, а не самоцел – къде е балансът?
-Showcase: Успешни модели и добри практики
-Как активите ,които не отговарят на последните технологични изисквания, да "актуализират" присъствието си на пазара с оптимален капиталов и оперативен ресурс? Какъв е времевият цикъл в който една сграда се категоризира като актуална спрямо технологичните новости?
-Airbnb, e-commerce, Co-working, millennials – има ли и други двигатели на промяна и кои са те? Заплаха или възможност е глобалният тренд „дигитализация“ за индустрията на недвижимите имоти?
 
Георги Брашнаров, управител, Nemetschek
инж. Александър Стоянов, ръководител отдел "Сградни технологии", Siemens
Георги Бельов, мениджър "Направление сгради", ABB
Боян Бонев, съосновател, Gaida.ai
Момчил Андреев, директор маркетинг и развитие, OfficeRnD
Георги Палпурин, консултант, Фондация Интерактивна България
Модератор: Георги Павлов, изпълнителен директор, Адрес

 

*Организаторите си запазват правото за промени.

 

 

Генерален спонсор:

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Партньори:

Медийни партньори:

Research & database платформа: