Регистрация

Цени за регистрация

За повече от 3 участника, моля свържете се с нас! Цените са без ДДС

Данни за регистрация

Участник 1

Участник 2

Участник 3

Данни за фактура

Информация за материалите от конференцията

Метод на плащане

След като получим Вашата заявка за участие автоматично ще бъде генерирана про-форма фактура. Фактура ще Ви бъде изпратена след потвърждаване на плащането на посочения от Вас адрес за кореспонденция.